Nye tider krev ny kunnskap

Selskapet sin forretningside er sett på vent etter som eg er tilsett i Inviro AS

Vi arbeider strategisk, systematisk og målretta med rett

kompetanse for framtidsretta verksemder

KOMPETANSEUTVIKLING

STRATEGISK RÅDGIVNING

KOMPETANSEMEKLING

– LEIG INN HR-SJEF

PROSJEKTKOMPETANSE

MENTOR – COACH

STYREARBEID